น้ำยาทำความสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป็นสารธรรมชาติ ไม่เป็นพิษ มีคุณสมบัติขจัดคราบน้ำมัน ไขมัน สิ่งสกปรกภายในพื้นผิวของเครื่องจักร เครื่องมือช่างต่าง ๆ
  นวัตกรรมคีนน์ให้ความปลอดภัย ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน และไม่ติดไฟ แต่ยังคงคุณสมบัติการขจัดทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง
ระบบบำบัด
น้ำเสีย
 • ผลิตภัณฑ์คีนน์ที่ใช้
 • น้ำยาทำความสะอาด
  Wastewater Treatment
 • น้ำยาทำความสะอาด
  Max Blends
 • น้ำยาทำความสะอาด
  Odor Eliminator
งานขจัดคราบน้ำมัน
 • ผลิตภัณฑ์คีนน์ที่ใช้
 • น้ำยาทำความสะอาด
  Oil Spill Control
 • น้ำยาทำความสะอาด
  Oil Biosorb
 • น้ำยาทำความสะอาด
  Oil Absorbent
 • "น้ำยาทำความสะอาดที่ปลอดภัย ได้ประสิทธิภาพ และเป็นกระบวนการขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ ใช้เทคโนโลยีจากธรรมชาติมาบำบัดธรรมชาติ เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ..."

  Oil Spill Control / Oil BiosorbOil / Absorbent

 • "น้ำยาทำความสะอาดช่วยให้น้ำเสียปนเปื้อน ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กับน้ำยาทำความสะอาดสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอน ไขมัน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ"

  Wastewater Treatment / Max BlendsOdor / Eliminator

 • "น้ำยาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์คีนน์ เป็นผลิตภัณฑ์ไบโอออร์แกนิค KEEEN Surface Cleaner – F.O.G Digester และ Engine (Parts) Cleaner น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ และสามารถขจัดคราบน้ำมันบนเรือ ห้องเครื่องยนต์ พื้นเรือ และอู่ซ่อมเรือ...."

  Surface Cleaner – F.O.G Digester / Engine Cleaner (Parts Cleaner)

 • "น้ำยาทำความสะอาดที่ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารสกัดจากธรรมชาติ และสามารถทำความสะอาด ขจัดคราบสกปรก ไขมัน ได้ทุกพื้นผิว"

  Surface Cleaner – F.O.G Digester / Surface Cleaner – Sensitivity